Медицински център "Матев"

16 години опит, гарантиран резултат

Над 25 000 пациенти


Над 6 000 процедури05/12/2020

Д-р Атанас Матев: Ракът на дебелото черво е лечим, ако е хванат в първи стадий!

- Д-р Матев, може ли да се говори за ефикасна профилактика по отношение рака на дебелото черво?

- За разлика от повечето ракови заболявания, за това коварно заболяване съществува ефикасна профилактика, защото вече се прилагат съвременни тестове за диагностика и методи за лечение. За съжаление обаче липсва постоянно действаща Национална програма за профилактика на рака на дебелото черво, но има няколко скрининг центрове в България, които до известна степен успяват да запълнят тази празнота. Знаете ли, че повече от 3000 български мъже и жени се разболяват ежегодно от рак на дебелото черво, като повечето са в напреднал стадий. И именно правилната профилактика може да помогне на една част от хората да не се срещнат изобщо с рака, а на други болестта да се открие в ранен стадий. Когато ракът на дебелото черво се открие в първи стадий, той се излекува успешно в 90 на сто от случаите. Лекарите, работещи по програмата за онкологична профилактика, си партнират с водещи международно известни специалисти. Пациентите, на които открием рак на дебелото черво, имат възможност да бъдат лекувани съгласно най-високите стандарти за лечение на това заболяване.

- В какво се изразява профилактиката на това заболяване в днешно време?

- Предлагат се няколко възможности, на първо място - неинвазивно изследване с фекална проба. Препоръчително е всички мъже и жени над 50 години да се подложат на фекален тест за скрито кървене, тъй като оплакванията при рак варират и не всеки човек има симптоми. Изследвания показват, че смъртността от рак на дебелото черво може да бъде намалена с 16% при тези, които се подлагат на този тест. Хубавото е, че тестът може да бъде извършен на място в Центъра, но фекалната проба може да бъде изпратена и с куриер. Това е тест за невидимо кървене. Веднага бързам да кажа, че положителен тест не означава наличие на рак, но изисква допълнително изследване. Около 98 на сто от хората ще имат нормален резултат, но те трябва да се изследват след една година. Двама от сто изследвани ще покажат положителна проба за скрито кървене и ще бъдат поканени за консултация и евентуално - за колоноскопия. След положителен тест и колоноскопия при 4 от 10 пациенти ще има нормален резултат, при 5 от 10 ще се открие полип, а при 1 от 10 ще се открие рак на дебелото черво.

- Каква е втората диагностична възможност? Накратко.

- Втора възможност - т.нар. М2-РК тест за откриване на рак и полипи на червата. Този тест е скринингов метод със специфичност 91% за поставяне на ранна диагноза на безсимптомни хора с рак на дебелото черво или доброкачествени полипи чрез доказване на ензима М2-РК във фекалиите. Резултатът от теста не се влияе от приема на каквато и да било храна. Т.е. не се налагат ограничения в диетичния режим преди вземането на материал от изпражненията. Този тест не измерва кръвта в изпражненията, а разпознава съответния ензим, който се проявява при ракови заболявания. Може да разпознае кървящи и некървящи полипи и тумори и има значително по-висока чувствителност, в сравнение със стандартните тестове за скрито кървене. И този тест може да бъде извършен в Хирургичния център, както и да бъде изпратена проба по куриер.

- В какво се изразява т.нар. гъвкава сигмоидоскопия за скрининг на този вид рак?

- Извършването на сигмоидоскопия увеличава шанса за откриване на безсимптомно протичащо заболяване. Най-често това са полипи на дебелото черво, които, ако не се открият навреме, нарастват и се израждат раково. При полипи над 4 см вероятността от злокачествено израждане е 40%. Ако пациентите започнат профилактика на 55 години чрез ежегодна сигмоидоскопия, вероятността да заболеят от рак намалява с 25%, а смъртността от рак може да се намали с 30%, ако се изследват всички застрашени. Това показват медицински проучвания.

- Кои групи хора трябва да се подложат на това скринингово изследване?

-Всички мъже и жени над 55 години, напълно безболезнена процедура, която не изисква дори упойка, продължава от 5 до 15 минути. Необходима е предварителна подготовка предния ден за изпразване на дебелото черво, но не се изисква престой Подготовката започва около 12 часа в предишния ден. В деня на изследването не се закусва. Можете да шофирате веднага, както и да отидете на работа.

- Д-р Матев, кога се налага тотална колоноскопия?

- Ако сте над 65 години и до този момент не сте се изследвали, най-подходящо е инвазивно изследване на цялото дебело черво с обща анестезия. Подготовката се извършва в дома, в деня преди визитата. Това е най-точното изследване с възможност за отстраняване на полипи и вземане на биопсии. Времето за престой в Хирургичния център е около 4 часа.

- Кои са характерните симптоми за рак на червото?

- Кървене от ануса; промяна в ритъма на дефекация или диарийни изхождания, продължаващи повече от 4 седмици. Възможно е да се напипва формация в дясната коремна половина и по хода на дебелото черво. Също така може да бъде открит с пипане и тумор в ректума. А се случва и нещо друго - анално кървене при пациенти над 50-годишна възраст, без анални симптоми или необяснима желязо-дефицитна анемия и редукция на теглото. Искам да изтъкна, че при поставяне на диагнозата над 85 на сто от пациентите имат посочените симптоми, но само една трета от тях биват насочвани към специалист в незабавен порядък.

- Д-р Матев, ние сме коментирали и преди, но тъй като полипите са рисков фактор за рак на дебелото черво, да припомним основното за тях.

- Да, полипите са едни от най-честите новообразувания на червата и се срещат при 15-20 на сто сред възрастното население. Връзката на полипите с рака на дебелото черво е ясно доказана. Много полипи не дават симптоми и се откриват при профилактичен преглед. Някои се проявяват с кървене, наличие на слуз във фекалиите и рядко с болка. Те се откриват чрез директен оглед или рентгеново изследване.

- Хората се интересуват най-вече дали трябва да се премахне един полип, или първо се опитва с лечение?

- Тъй като липсват сигурни критерии за това дали един полип е злокачествен или не, се препоръчва премахване на всички установени полипи. Повечето могат да бъдат отстранени чрез бримка, прекарана през гъвкавите апарати. Процедурата е амбулаторна и неболезнена, а премахнатият полип се изважда и се изследва под микроскоп. При големите полипи може да се наложи повече от една процедура за пълното им отстраняване. Има и такива, които поради размер, местоположение и т.н., налагат оперативно хирургично премахване.

- А могат ли да рецидивират?

- При напълно отстранен полип рецидив е малко вероятен. Факторите, довели до появата на полипи, продължават да действат, затова не е изключено при 30 на сто от пациентите да се развият нови полипи. Необходими са редовни прегледи при специалист-проктолог с опит при лечението на болестите на ректума и колона.